Projekt

Realizace projektu OPVVV.
Číslo výzvy: 02_18_063
Název projektu: Výzva 63 v MŠ Hradčovice
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010027
Číslo jednací rozhodnutí: MSMT-28869/2018-2
Rozpočet projektu: 403 590,00 Kč
Termín realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020

Zvolené aktivity 
1. Školní asistent – personální podpora MŠ – Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám.  – Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

2. Projektový den mimo školu  – Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.  – Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

_______________________________________________
Realizace projektu OPVVV.
Číslo výzvy: 02_16_022
Název projektu: Výzva 22 na MŠ Hradčovice
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002945
Číslo jednací projektu: MSMT-34614/2016-2
Rozpočet projektu: 296 208 Kč
Termín realizace: 1.1. 2017 – 31.12. 2018

Zvolené aktivity
1. Školní asistent – personální podpora MŠ
     -Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.
     -Práce školního asistenta s úvazkem 0,5 na měsíc
     -Počet měsíců: 12

2. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
    -Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
   -Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.
   -Zvolená aktivita: čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost, inkluze

3. Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
   -Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošně posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.

4. Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
  -Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole.

Zvětšený jídelní lístek