O naší školce

Filozofie školy

Naše venkovská mateřská škola je obklopena přírodou a spjatá s tradicemi tohoto regionu. Právě proto chceme u dětí posilovat vztah k místu, kde se narodily a kde vyrůstají, podílet se na zachování přírodních krás.Vstřícným a přátelským prostředím chceme probouzet v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe.Chceme umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství a současně položit základy k jeho další životní a vzdělávací cestě.Seznamujeme rodiče s naší filozofií, ctíme rodinu jako základ podílející se na výchově dítěte.

Vize školy

Chceme děti připravit k tomu, aby budovaly společenství obce založené na demokratických hodnotách a aktivnímu přístupu k životnímu prostředí.

Výchovně vzdělávací strategie školy

Naši výchovně vzdělávací strategii směřujeme k využití charakteru prostředí, ve kterém děti žijí. Snažíme se co nejvíce umožnit dětem osobní zkušenosti s přírodou, nechat ji zažívat všemi smysly. Většinu aktivit se snažíme přenášet do přírody a dopřát dětem maximum vlastních prožitků ze setkávání s jejími krásami. Navštěvujeme nedaleké pole, louku, les, potok, studánku, řeku, zahrádky místních obyvatel a domácí zvířata v rodinách dětí. Vedeme děti k tomu, aby se aktivně staraly o zvířata a rostliny.

Důležité informace

Provoz školy:

6:30 – 16:00

Omlouvání dětí:

každý den do 7:30

O naší školce
Zvětšený jídelní lístek