Legislativa

Mateřská škola Hradčovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

PSČ 687 33 Tel.: 572671123 mob. 731558070

mshradcovice@mshradcovice.cz

www.mshradcovice.cz

V Hradčovicích  dne 22. 5. 2018
 
Oznámení kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů

Na základě povinnosti stanovené čl. 37 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES sdělujeme kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Mikroregion Dolní Poolšaví, dobrovolný svazek obcí Nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice

Email: dolnipoolsavi@email.cz

Tel.: +420 702 132 678

Kontaktní osoba: Mgr. Alexandra Krušinová

Lenka Hřibová                             
ředitelka MŠ

Zvětšený jídelní lístek