Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!ze dne 03. 04. 2020 OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOLPRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

MŠMT vydává v souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva souvislosti s onemocněním COVID-19 tato opatření k organizaci zápisů do mateřských škol http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021)

1.       Datovou schránkou na adresu datové schránky

2.       Emailem s elektronickým podpisem (nestačí prostý mail).

3.      Poštou.

4.      Vložením do dopisní schránky školy umístěné u hlavního vchodu školy ( Hradčovice 241) a to v zalepené obálce. od 02. 05. 2020 nejpozději do 16. 05. 2020.
Součástí žádosti musí být:

1.       Prostá kopie rodného listu dítěte.
2.       Čestné prohlášení o očkování .
3.       Prostá kopie očkovacího průkazu. NENAVŠTĚVUJTE OSOBNĚ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE!!!V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Podle způsobu doručení Vaší žádostí Vám bude po 16. květnu 2020 doručen tiskopis s přidělením registračního čísla Vašeho dítěte. Pod těmito čísly budou výsledky zápisu  zveřejněny dne 22. 5. 2020 na webových stránkách  školy a vyvěšeny na dveřích při vstupu do budovy.
Rozhodnutí o přijetí se bude vydávat na schůzce rodičů a to ve čtvrtek 11. 6. 2020 v 15.00.
V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit přímo na ředitelku školy.