Aktuality

CO NÁS ČEKÁ V ZÁŘÍ:

 • 3. 9. DIVADLO ŠIKULKA V MŠ: pohádka o Šmudlince a Kulíškovi na téma hygiena
 • SVĚTLUŠKOVÉ DNY: možnost zakoupit si světluškové předměty a podpořit tak nevidomé (na stolečku ve vstupu do MŠ)
 • 7. 9. PASOVÁNÍ ŠKOLKÁČKŮ: dopolední program v MŠ, pasování nově nastupujících dětí
 • 13. 9. BALONKOVÝ KLAUN v MŠ: dopolední program ve školce, 50 Kč za program uhradíme z rodičovské pokladny
 • 17. 9. MALOVÁNÍ V CENTRU OBCE: krteček a jeho kamarádi. Prosíme dejte dětem sportovní oblečení a obuv.
 • 21. 9. Den bez aut s Krtečkem: dopolední program -koloběžkové závody, plnění úkolů
 • JABLÍČKOVÝ DEN
 • 22. 9. VÍTÁNÍ PODZIMU: začátek akce 15:30 na zahradě MŠ
  – prosíme, přineste si dýně, nožíky, špekáčky, opékačky
  – těšíme se na vás 🙂
 • 29. 9. BESEDA S MYSLIVCI V MŠ – dopolední program
 • 29. 9. – 1. 10. ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

MILÉ DĚTI,
ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 ZAHAJUJEME VE STŘEDU 1. ZÁŘÍ 2021.
NA VŠECHNY SE TĚŠÍ VÁŠ KRTEČEK.

V PÁTEK 3. 9. SE MŮŽETE VE ŠKOLCE TĚŠIT NA DIVADÉLKO.

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA
S KRTEČKEM A KAMARÁDY BUDE PRIMA.

__________________________________________________________________________

VE ČTVRTEK 26. 8. 2021 V 16:00 RODIČOVSKÁ SCHŮZKA – VÍCE INFORMACÍ V EMAILU OD PANÍ ŘEDITELKY
____________________________________________________________________

KRÁSNÉ PRÁZDNINY PLNÉ SLUNÍČKA PŘEJÍ
ZAMĚSTNANCI MATEŘSKÉ ŠKOLY HRADČOVICE

____________________________________________________________________________________________________

CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU:

 • 1. 6. DEN DĚTÍ V MŠ – prosíme dejte dětem tento den kostýmy, budeme hledat poklad, diskotéka
 • 11. 6. VÝLET: MYSLIVECKÁ CHATA VELETINY S MYSLIVCEM
  – SRAZ U MŠ 6:55, JEDEME LINKOVÝM AUTOBUSEM V 7:13 DO VELETIN, STRAVU ZAJIŠŤUJE MŠ, ODPOLEDNE SI DĚTI VYZVEDÁVEJTE V 15:15 U HOSPODY VE VELETINÁCH. VÍCE INFO NA NÁSTĚNCE V MŠ.
 • 18. 6. DEN OTCŮ – DOPOLEDNÍ PROGRAM V MŠ
 • 24. 6. NOCOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ V MŠ
  – nocují děti, které v září nastupují do ZŠ. Dejte dětem polštářek, baterku, stravu zajišťuje MŠ.
 • 25. 6. ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY 15:30
  – těšit se můžete na: vystoupení předškoláků, diskotéka, stanoviště s úkoly, pasování předškoláků
  – co si vzít: opékačky, špekáčky, dobrou náladu
  – těšíme se na vás 🙂

V ÚTERÝ 8. 6. 2021 BUDOU U ŠKOLKY PŘISTAVENY DVA KONTEJNERY NA SBĚR PAPÍRU.
PROSÍME O SPOLUPRÁCI A BUDEME RÁDI, KDYŽ SE ZAPOJÍTE 🙂

________________________________________________________

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE OD PONDĚLÍ 10. 5. 2021 OTEVŘENA V BĚŽNÉM REŽIMU PRO VŠECHNY DĚTI, S TÍM, ŽE DĚTI JIŽ NEBUDOU TESTOVÁNY.
___________________________________________________________________

CO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU:
3. 5. – 7. 5. ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ
7. 5. ZÁZNAM BESÍDKY KE DNI MATEK
10. 5. – 14. 5. BAREVNÝ TÝDEN:
prosíme, oblečte dětem na každý den aspoň něco z určené barvy 🙂
PONDĚLÍ – ZELENÁ
ÚTERÝ – ČERVENÁ
STŘEDA – MODRÁ
ČTVRTEK – ŽLUTÁ
PÁTEK – BÍLÁ

28. 5. DEN OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK – vycházka ke studánce, piknik v přírodě

CO SE DĚLO V DUBNU:
12. 4. NÁSTUP PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ A DĚTÍ RODIČŮ IZS
22. 4. DEN ZEMĚ NA ZAHRADĚ MŠ
30. 4. ČARODĚJNÝ DEN, STAVĚNÍ MÁJE

VÍCE INFORMACÍ K ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/ 2022 NALEZNETE V ZÁLOŽCE:

DOKUMENTY -> INFORMACE K ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

ZRUŠENÍ TRVALÝCH PŘÍKAZŮ NA PLATBU ŠKOLNÉHO

Vážení rodiče,

vzhledem k přetrvávající situaci, a z ní vyplývajícího uzavření naší školky, Vás prosíme o zrušení trvalého příkazu na platbu školného v MŠ a to na měsíc květen a červen. V tomto školním 2020/2021 roce již žádnou platbu za školné neprovádějte.

Ten, kdo platí platbu hotově, zaplatí při nástupu do MŠ ještě za měsíc duben. Snad se setkáme již všichni v květnu.

Děkujeme.


________________________________

Ahoj děti!
Na webových stránkách v záložce distanční výuka -> pro menší děti -> najdete putování Křemílka a Vochomůrky, kteří si pro vás připravili na každý týden dva úkoly. Za jejich plnění si můžete vykreslovat kytičky. Zvládnete je splnit a vybarvit tak všechny květiny kolem našich kamarádů z pařezové chaloupky?
Úkoly smějí samozřejmě plnit i předškoláci 🙂 Budeme rádi, když se zapojíte.

Váš Křemílek a Vochomůrka

______________________________________________________

INFORMACE K OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HRADČOVICE

Vedení Zlínského kraje se dohodlo ve čtvrtek 8.dubna v součinnosti
s Hygienickou stanicí Zlínského kraje a Ministerstvem zdravotnictví
o zařazení Zlínského kraje do režimu pro otevření škol ve stejné podobě,
jako v ostatních částech České republiky,
tzn. od pondělí 12. dubna 2021.
____________________________________________________________________________

INFORMACE K TESTOVÁNÍ DĚTÍ

 1. celková doba testování cca 20 minut
 2. testování provádí zákonný zástupce pod dozorem pověřené osoby z MŠ
 3. výsledek je zaznamenán do seznamu a evidován
 4. přineste dětem do školky zabalenou chirurgickou roušku (dáme jim ji do skřínky)
 5. děti nemají povinnost nosit v mateřské škole ochranu úst a nosu
 6. harmonogram testování: pondělí a čtvrtek (když dítě nebude v pondělí, úterý přítomno v MŠ provede se testování ve středu a pak i ve čtvrtek dle harmonogramu testování)
 7. v případě nejasného výsledku se test zaznamená a je nutné provést opakované testování
 8. pokud dítě nebude mít test nemůže se účastnit prezenčního vzdělávání v MŠ, nadále se vzdělává distančně
 9. v případě, že dítě nepřivede do MŠ zákonný zástupce, musí mít zmocněnci souhlas od zákonných zástupců k účasti na testování: Souhlasím s účastí paní/pana (jméno a příjmení) při testování mého dítěte (jméno, příjmení, datum narození) v Mateřské škole Hradčovice. Datum a podpis.
 10. Společně s dětmi se můžete podívat na instruktážní video, jak budou testy probíhat https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4 .
  _________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče, naše milé děti,
Podmínky otevření už jste určitě slyšeli. My je musíme respektovat! K dnešnímu dni jsou nastaveny takto:

 1. Do mateřské školy dochází pouze děti, které plní povinné školní vzdělávání (od 01. 09. 2021 nastupují do ZŠ nebo mají v tomto školním roce odklad povinné školní docházky) a děti zaměstnanců IZS.
 2. Všichni zaměstnaci školy mají po celou dobu respirátor.
 3. Děti i zaměstnanci školy se 2x týdně testují antigenními testy (máme dodány testy na výtěr z kraje nosu) a o testování se vedou záznamy. Při příchodu do MŠ dítě otestujeme. Zákonný zástupce vyčká na výsledek testu
 4. Ve třídě může být maximálně 15 dětí
 5. .V případě, že se někteří z Vás rozhodnou za těchto podmínek své děti do MŠ nedávat a bude Vás víc jak polovina bude i nadále probíhat distanční vzdělávání (Školský zákon).
 6. Děti, které se do MŠ budou vracet, si přinesou zpět pracovní sešity
  ____________________________________________________________________________________________________________
  INFORMACE PRO RODIČE IZS

  Dětem integrovaného záchranného systému ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.

Po ukončení nouzového stavu končí oprávnění vlády nařídit vykonávání péče o děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. Zaniká tak plošný nástroj „určených škol“ zajištujících péči o děti rodičů IZS a krizové infrastruktury („děti IZS“) v době, kdy bude povolena osobní přítomnost na vzdělávání v mateřských školách pouze pro vybrané skupiny dětí. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je nutné i nadále zajišťovat péči o tyto děti, tak aby jejich rodiče mohli docházet do zaměstnání. Proto bude mimořádným opatřením umožněna přítomnost těchto dětí v mateřských školách, ve kterých jsou zapsány dle níže uvedených pravidel.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogické pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogické pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnance bezpečnostních sborů
 • příslušníky ozbrojených sil
 • zaměstnance orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnance uvedené v § 115 odst. 1 a další zaměstnance v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnance Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnance České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnance Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.
Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání

Milé děti, milí rodiče
V emailech naleznete odkaz na stažení vysílání ze školky – Velikonoce.
Přejeme všem hezkém prožití velikonočních svátků.
Paní učitelky
___________________________

________________________________
Milé děti,
pokyny k velikonočnímu zajíčkovi dostanete v emailech 🙂

__________________________________
Milé děti,
v emailech máte odkaz na stažení vysílání ze školky – ranní kruh s pohádkou O kohoutkovi a slepičce
Mějte se hezky,
Vaše paní učitelky
_________________________________

Vážení rodiče,
Naše mateřská škola je nadále uzavřena a to do 28. 3. 2021
VÍCE INFO ZDE ->

Milí rodiče, milé děti
na emailovou adresu Vám byl zaslán odkaz s pozdravem a pohádkou pro děti.
Budeme rádi, když nám děti nakreslí z pohádky obrázek a při procházce nám jej vhodí do školkové schránky, rádi si je prohlédneme. 🙂
Všechny zdraví, kolektiv MŠ

Milí rodiče, milé děti
v záložce distanční vzdělávání naleznete záložky:
Pro předškoláky: zde najdete doplnění a další náměty a odkazy k distanční výuce, která vám byla vhozena ve složce do schránek
Pro menší děti: náměty pro menší děti, odkazy na dětské stránky, nápady na tvoření a další aktivity, kterými si můžete zpestřit pobyt doma.

Od pondělí 08. března 2021 bude v Uherském Brodě zajišťovat provoz
určené mateřské školy pro děti zaměstnanců Integrovaného záchranného systému
prozatím jen Mateřská škola Svatopluka Čecha.
Do MŠ Svat. Čecha byly přesunuty děti z MŠ Olšava.
Prozatím je kapacita dostatečná.
Pokud by došlo k navýšení počtu dětí,
bude v provozu Mateřská škola Primátora Hájka.
Od 15. března bude pověřena MŠ Obchodní.
Markéta Gajdůšková
vedoucí odboru
Městský úřad Uherský Brod
Odbor školství, kultury a sportu
—————————

INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ S DISTANČNÍ VÝUKOU V OBDOBÍ UZAVŘENÍ MŠ

___________________________________________________________________________

Upozorňujeme rodiče předškoláků, kteří se v tomto období vzdělávají distančním způsobem, že mají nárok na dotovaný oběd za dotovanou cenu.
Kdo má zájem tento oběd odebírat, ať se telefonicky informuje v MŠ.

Vážení rodiče,
z důvodu vládního nařízení se od pondělí 1. března do 21. března 2021 uzavírají všechny mateřské školy , tedy i ta naše .
Dovolte mi, abych Vám předala informace:

1.INFORMACE K OČR
V současné době již MŠ nevyplňuje formulář o uzavření MŠ. Rodiče (zaměstnanci i OSVČ) vyplňují žádost na stránkách ČSSZ.
Odkaz na informace k OČR a formulář k vyplnění on-line: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Rozkliknutí formuláře je v pravém horní části obrazovky.

Identifikační údaje školy:
Název školy: Mateřská škola Hradčovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Sídlo školy: Hradčovice 241, 687 33 Hradčovice
IČ: 75020751
Důvod uzavření školy: Nařízení vlády č. 200 ze dne 27.2.2021

2. DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO NAŠE PŘEDŠKOLÁKY
Předškolákům doručíme domů pracovní sešity a pracovní listy se zadanými úkoly, které jsou potřebné k distančnímu vzdělávání. Na našich webových stránkách v záložce Distanční vzdělávání budou vždy zadávány týdenní úkoly pro děti. Budeme zase rádi (dle Vašich možností) za zpětnou vazbu.

3. OZNÁMENÍ O URČENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO DĚTI ZAMĚSTNANCŮ INTE-GROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU s trvalým pobytem v ORP Uherský Brod.

V souladu s Usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 budou od 01. března do 19. března 2021 vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 6 let tyto mateřské školy v Uherském Brodě:

Mateřská škola Olšava, Uherský Brod, U Školky 2148, okres Uherské Hradiště
ředitelka Bc. Eva Divoká, tel. 739 319 055
provozní doba pondělí-pátek od 6:30 do 16:00 hodin

Mateřská škola, Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1528, okres Uherské Hradiště
ředitelka Bc. Eva Urbanová, tel. 731 699 991
provozní doba pondělí-pátek od 6:30 do 16:00 hodin

Sledujte nadále naše webové stránky! V případě změn Vás budeme ihned informovat!
Doufáme, že uzavření školek bude nám všem ku prospěchu a co nejdříve budeme fungovat v našem obvyklém režimu.
OPATRUJTE SE!!! Lenka Hřibová

CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU:

 • 2. 2. CVIČENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ V ZŠ: prosíme, dejte dětem batůžek a do něj: přezůvky a oblečení na cvičení, děti se na cvičení převlékají
 • 3. 2. JOJOVÁNÍ v MŠ: děti, přineste si tento den do školky JOJO 🙂
 • 12. 2. Fašank: prosíme, oblečte tento den dětem kostýmy.
 • 15. 2. Maňáskové divadélko: o zdravém těle (paní učitelky)

CO NÁS ČEKÁ V LEDNU 2021:
6. 1. Oslava Tří králů v MŠ
11. 1. Vycházka k zimní studánce (dle počasí)
22. 1. Pyžamková párty – prosíme, oblečte dětem tento den pyžama
26. 1. JOJOvání v MŠ – děti, přineste si tento den do školky JOJO – přesunuto na 3. 2.
29. 1. Pololetní prázdniny – MŠ otevřena
Závody na bobech – doufejme, že nám počasí bude přát 🙂

MILÍ RODIČE, DĚTI A VŠICHNI PŘÍZNIVCI MATEŘSKÉ ŠKOLY HRADČOVICE!

VÁM VŠEM PŘEJEME KRÁSNÉ A POHODOVÉ VÁNOCE, DĚTEM HODNĚ DÁREČKŮ A I TU SNĚHOVOU NADÍLKU.

DO NOVÉHO ROKU 2021 HLAVNĚ HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI A DOUFEJME, ŽE V PŘÍŠTÍM ROCE SE BUDEME VZÁJEMNĚ S DĚTMI A S VÁMI SETKÁVAT ČASTĚJI.

                                                 KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ MŠ

__________________________________________________________________________

Sběr vršků v MŠ v současné době neprobíhá, prosíme vršky nám tedy do školky nenoste. Kdyby jste však věděli o někom, pro koho je možné vršky sbírat, budeme rádi, když nám řeknete.

CO NÁS ČEKÁ V PROSINCI

 • 4. 12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MŠ
 • 7. 12. ZDOBENÍ STROMEČKU VE ŠKOLCE
 • 8. 12. VÁNOČNÍ PEČENÍ CUKROVÍ V MŠ
 • 15. 12. JEŽÍŠEK V MŠ
 • 21. 12. OSLAVA PŘÍCHODU ZIMY

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE PŘES VÁNOČNÍ SVÁTKY UZAVŘENA OD STŘEDY 23. 12. 2020 DO NEDĚLE 3. 1. 2021.

OTEVŘENO BUDE OD PONDĚLÍ 4. 1. 2021.

Milé děti, budeme rádi, když se i doma zapojíte do výtvarné soutěže na téma PŘÍRODA KOLEM NÁS.
Nakreslete, namalujte doma obrázek s motivy přírody a přineste jej do školky. Více informací zde:

PLAVÁNÍ ANI SOLNÁ JESKYNĚ SE DO ODVOLÁNÍ NEKONÁ.

CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU:

 • 2. 11. Dušičky – tvoření věnečků, návštěva místního hřbitova
 • 3. 11. HALLOWEEN: halloweenské dopoledne v MŠ, prosíme, oblečte dětem kostýmy
 • 11. 11. Svatomartinská slavnost v MŠ
 • 13. 11. Den laskavosti
 • 13. 11. Uspávání zahrady s Křemílkem a Vochomůrkou
 • 20. 11. Mezinárodní den pozdravů + den školkových triček: prosíme, dejte dětem tento den zelená školková trička

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SI ZAKOUPILI KYTIČKU NA DEN PROTI RAKOVINĚ.
Celková částka vybraná v Hradčovicích: 6. 229 ,-

Z TOHO V MŠ: 1. 772 ,-
V ZŠ: 3. 347 ,-
NA OÚ: 1 110 ,-

 • CO NÁS ČEKÁ V ŘÍJNU:
 • 1. 10. Drakiáda 15:30 – ZRUŠENO!!!
 • 5. 10. Den úsměvů v MŠ
 • 5. 10. PLAVÁNÍ
 • 8. 10. Bramborfest – dopolední program
 • 12. 10. PLAVÁNÍ + SOLNÁ JESKYNĚ – ZRUŠENO
 • 13. 10. Cvičení předškoláků v tělocvičně ZŠ
  – Prosíme, dejte dětem batůžek se sportovním oblečením na cvičení, vhodnou obuv.
 • 19. 10. PLAVÁNÍ – ZRUŠENO
 • 20. 10. Den stromů
 • 21. 10. Sběr papíru – u MŠ bude přistaven kontejner na sběr papíru
 • 23. 10. Hodová zábava v MŠ – dopolední program
 • 27. 10. Halloweenské dopoledne POZOR ZMĚNA, PŘESUNUTO NA 3. 11.
  – prosíme, oblečte tento den dětem kostýmy 🙂
 • Podzimní prázdniny: 26. 10. – 30. 10. 2020 – MŠ otevřena – Prosíme, nepřítomnost dětí nahlašte co nejdříve paní učitelkám. Děkujeme.

Vážení rodiče,
všechny akce (jízdy autobusem, výukové programy, divadla atd.) budou probíhat v rouškách!

To i dětí a pedagogických pracovníků.

 CO NÁS ČEKÁ V ZÁŘÍ:
3. 9. Uvítací pohádka: Divadlo Šikulka v MŠ
– PROSÍME, PŘIVEĎTE DĚTI DO 8:15!
7. 9. Pasování nových školkáčků v MŠ
15. 9. PŘEDŠKOLÁCI – CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ ZŠ
– Dejte dětem batůžek s vhodnou obuví na cvičení, oblečení na cvičení
16. 9. Jablíčkový den v MŠ

– Děti, přineste si tento den do školky jablíčka. Budeme z nich tvořit.
17. 9. Malování v obci – svět očima dětí

– Prosíme, dejte dětem sportovní oblečení a obuv.
21. 9. Zahájení plaveckého výcviku + SOLNÁ JESKYNĚ
-dejte dětem batůžek, plavky, sponečky a gumičku, plaveckou čepici
– Děti, které do plavání chodit nebudou, jedou stejným autobusem s plaváčky a navštěvují solnou jeskyni.
22. 9. Den bez aut v Horní Dvůr Luhačovice –
->PROSÍME, PŘIVEĎTE DĚTI DO 7:30
-> dejte dětem batůžek s pláštěnkou, vhodnou sportovní pevnou obuv i sportovní oblečení. Svačinu a pití vezeme z MŠ
23. 9. Vítání podzimu s vílou, Křemílkem a Vochomůrkou
29. 9. Divadlo DK Uherský Brod – ZRUŠENO
30. 9. Den proti rakovině v obci – prodej kytiček
– V obci budou tři prodejní místa květinek: v MŠ, ZŠ a u obecního úřadu.
– Budeme rádi, když si tento den přijdete na některé z těchto míst květinku zakoupit a podpoříte tak dobrou věc.

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ